Authors: Milovanović, Miloš 
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Petrovićeva fenomenologija i platonizam Florenskog
Journal: Etnoantropološki problemi
Volume: 15
Issue: 4
First page: 1227
Last page: 1237
Issue Date: 2020
Rank: M24
ISSN: 0353-1589
DOI: 10.21301/eap.v15i4.12
Abstract: 
Matematička fenomenologija Mihaila Petrovića – Alasa je razmatrana u filozofiji magijskog imena, što predstavlja mitološki pristup platonizmu koji je potekao od Pavla Florenskog. Manjkavost njenih tumačenja je nemogućnost da se iskažu jezikom moderne matematike koja počiva na pojmu skupa. Petrovićeva fenomenologija u tom pogledu iziskuje metodološki iskorak koji raspravlja ovaj članak. Naglasak je stavljen na spektralnu metodu koja pojave utapa u kontinuum, čime uspostavlja vezu sa pitagorejskim mitom. Upotreba kinematskih pojmova u opisu spektralnog ritma nagoveštava da cifarska mesta pozicionog sistema označavaju vreme, što kontinuum čini razvijenim magijskim imenom.
Keywords: hijerarhijski idealizam | magijsko ime | pitagorejski mit | apsolutna mitologija | ikonografija | kontinuum | hronotop
Publisher: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Show full item record

Page view(s)

61
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.