Authors: Вукелић, Дејан 
Affiliations: Computer Science 
Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Арапски салон краља Милана Обреновића: искуство егзотизма на београдском двору поткрај XIX века
First page: 147
Last page: 172
Related Publication(s): Династија Обреновић и проглашење Краљевине Србије: тематски зборник радова
Issue Date: 2023
ISBN: 978-86-83019-79-3
Abstract: 
Деветнаести век био је век помаме за путовањима по Оријенту и
крајевима које је мимоишао галоп цивилизације предвођене индустријализацијом и технолошким достигнућима. Искуство егзотичне другости далеких дестинација рефлектовало се на укус и сакупљачке навике богате европске клијентеле, нашавши одраз и у погледу конципирања ентеријера владарских резиденција. Жудњу за луксузом, мистиком и другим чарима Истока посредовали су екстравагантни комади намештаја, декоративни и употребни предмети и артефакти из категорије naturalia, који су још одраније били на гласу међу аристократским круговима. Барем од појаве кабинета чудеса Рудолфа II, власника једне од највећих постмедичијевских колекција, постаје императив да предмети краљевске збирке, осим високе уметничке и занатске израде, поседују и неку несвакидашњу, „чудеснуˮ особеност коју је загонетни Исток био кадар да пружи. Управо њихова егзотична провенијенција издвајала их је од осталих уметнина и указивала на посебност саме монархове личности. У случају Милана Обреновића, ту врсту посланства преузели су уникатно османско оружје и текстил, јапански порцелан, индијски добоши и разне реткости које су чиниле нуклеус колекције из које ће настати Арапски салон, репрезентативни простор у склопу некадашњег Старог конака, о којем се говори у раду. Окруживши се дотичним куриозитетима које је приљежно прикупио са својих путовања, први нововековни српски краљ креирао је јединствени простор уживања и контемплације, који је фасцинирао бројне стране посетиоце. Концепт Арапског салона нису у већој мери нарушиле краљеве селидбе и одсуствовања, али, на другој страни, није издржао бреме промена узрокованих сменом династија на српском трону.
Publisher: Народни музеј Ниш
Project: егзотизам | Арапски салон Старог конака | краљ Милан Обреновић | Оријент | колекционарство | кабинет реткости

Show full item record

Page view(s)

27
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.