Authors: Milovanović, Miloš 
Affiliations: Mathematics 
Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: ЛИКОВНА ПЕРСПЕКТИВА ДЕСАНКИНЕ „ПРОЛЕЋНЕ ПЕСМЕ“
Journal: Philologia Mediana
Volume: 15
Issue: 15
First page: 103
Last page: 118
Issue Date: 2023
Rank: M51
ISSN: 1821-3332
DOI: 10.46630/phm.15.2023.07
Abstract: 
Аутор тумачи стваралаштво Десанке Максимовић у појмовима традиционалне
иконографије која се сматра основом њеног израза. На примеру „Пролећне песме“ је при-
казана геометријска оптика властитог дојма који се намеће у виду естетског мерила што
је такође присутно на иконама. Овај налаз јој наглашава суптилни значај како за иконо-
графију тако и за Десанкино песништво, који није подробно расветљен упркос бројним
истраживањима проблематике. Светлост њеног увида је нестварна успостављајући гео-
метрију која призор чини постојећим, чиме је ступила на траг исихастичког богословља.
Publisher: Filozofski fakultet, Niš

Files in This Item:
File Description SizeFormat
MMilovanovic.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

41
checked on May 9, 2024

Download(s)

23
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons