Authors: Tomović, Siniša 
Todorović, Milan 
Knežević, Milica 
Jelisavčić, Vladisav 
Arsić, Aleksandra 
Zdravković, Aleksandra
Marinković, Bojan 
Ognjanović, Zoran 
Stojanović, Miroljub
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Unapređenja Digitalne narodne biblioteke Srbije
First page: 22
Last page: 23
Conference: XIV konferencija Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih I društvenih nauka I digitalna humanistika
Issue Date: 2016
Rank: M60
URL: http://www.ncd.org.rs/ncd_sr/Events/NCDbeograd2016/NCD2016_Book_of_Abstracts.pdf
Abstract: 
Digitalna narodna biblioteka Srbije obuhvata veliki broj digitalizovanih kolekcija, koje se stalno obogaćuju novim sadržajem. Neke od kolekicija jesu Novine, Časopisi, Knjige, Rukopisna periodika, Zbirke ćirilskih rukopisnih knjiga NBS, Zvučne knjige, Stara štampana knjiga, Fotodokumenta i Plakati i dokumentacioni materijal. Kolekcija Rukopisnih periodika obuhvata 15 naslova koji su nastajali u periodu od 1874. do 1995 godine. Od ovih 15 naslova, 14 predstavljaju periodike čiji je bar jedan broj ispisan rukom u celosti, dok je preostali naslov daktilografski – kucan na mašini, ali u manjoj meri dopunjen rukom. Zbirka ćirilskih rukopisnih knjiga NBS sadrži digitalne kopije izabranih strana iz 180 ćirilskih rukopisnih knjiga Narodne biblioteke Srbije. Kolekcija zvučnih knjiga sadrži dela Bore Stankovića, Branislava Nušića, kao i publikacije sa portala „Veliki Rat“ u zvučnom formatu koji su dostupni korisnicima za direktno preslušavanje pomoću ugrađenog plejera. Kolekcija starih štampanih knjiga sadrži izbor od 16 bibliotečkih jedinica, među kojima su najvećim delom zastupljena cetinjska i venecijanska izdanja Božidara Vićenca Vukovića. U kolekciji Fotodokumenata se nalaze digitalne kopije starih fotografija i razglednica iz zbirke fotodokumenata posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije. Kolekcija Plakati i dokumentacioni materijal predstavlja skup digitalnih kopija starih plakata i efemerne građe iz Grafičke zbirke i Zbirke dokumentacionog materijala Posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije. U ovoj kolekciji se nalazi zbirka pozorišnih plakata koji su štampani na teritoriji Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije u periodu od sredine 19. veka do 1945. godine. Tehničku osnovu Digitalne narodne biblioteke Srbije čini sistem Serbia Forum, koji je zasnovan na principima elektronskih enciklopedija, poput Vikipedije. Glavni deo sistema čini drvolika struktura strana, koje predstavljaju kolekcije, podkolekcije ali i same digitalne objekte. Serbia Forum je modularni sistem, koji podržava jednostavno pravljenje i ugradnju novih modula sa novim funkcionalnostima. Neki od bitnijih modula su: čitač elektronskih knjiga, audio plejer, sistem za metapodatke digitalizovanih objekata, sistem za pretragu metapodataka kao i modul koji podržava Open Access Interface protokol. Ovom prilikom će biti reči o unapređenju postojećih modula, a biće predstavljene i neke nove funkcionalnosti sistema.
Keywords: Serbia Forum | digitalizacija | kolekcije
Project: Development of new information and communication technologies, based on advanced mathematical methods, with applications in medicine, telecommunications, power systems, protection of national heritage and education 

Show full item record

Page view(s)

116
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.