Browsing by Author Wang, Qizheng

Showing results 1 to 2 of 2
Author(s)TitleIssue DateAppears inRank
Xu, Shujiang; Zhang, Lulu; Wang, Lianhai; Mihaljević, Miodrag J. ; Zhang, Shuhui; Shao, Wei; Wang, QizhengRelay network-based cross-chain data interaction protocol with integrity audit1-Jul-2024Computers and Electrical Engineering; 117; 109262~M21
Xu, Shujiang; Wang, Ziye; Wang, Lianhai; Mihaljević, Miodrag J. ; Zhang, Shuhui; Shao, Wei; Wang, QizhengA Sharding Scheme Based on Graph Partitioning Algorithm for Public Blockchain11-Mar-2024CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences; 139(3); 3311-3327~M22