Browsing by Author Vujošević, Sandra


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Author(s)TitleIssue DateAppears inRank
Todorović, Milan ; Marinković, Bojan ; Šegan-Radonjić, Marija ; Tomović, Siniša ; Vujošević, Sandra; Novaković, Maja ; Jelisavčić, Vladisav 3D DIGITALIZACIJA I VIRTUELNO PREDSTAVLjANjE ARHEOLOŠKIH ZBIRKI I LOKALITETA2017XV konferencija Digitalizacija kulturne bastine, starih zapisa iz prirodnih i drustvenih nauka i digitalna humanistika; 25-25M60
Vujošević, Sandra; Novaković, Maja ; Ognjanović, Zoran ; Arsić, Aleksandra ; Todorović, Milan Digitalizacija časopisa "Filmske sveske" (1968-1986)2017XV nacionalna konferencija Digitalizacija kulturnog nasleđa, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika; 29-29M60
Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Arsić, Aleksandra ; Knežević, Milica ; Jelisavčić, Vladisav ; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Marinković, Bojan ; Ognjanović, Zoran Digitalizacija dokumenata o spoljnoj politici Kraljevine Srbije (1903-1914)2016XIV konferencija Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih I društvenih nauka I digitalna humanistika; 18-18M60
Vujošević, Sandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Rajić, Sanja; Ivanović, Aleksandra; Ilić, IvanDIGITALIZACIJA NAUČNOG I KULTURNOG NASLEĐA SA PRIMENMA U SREDNjOŠKOLSKOJ NASTAVI PROJEKAT : DIGITARIJUM201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 12-12M60
Lajbenšperger, Milica; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Ognjanović, Zoran Digitalization of Scientific and Cultural Heritage in Dissemination of Innovative Teaching Models2016The IPSI BgD Transactions on Advanced Research; 12(1); 27-30M52
Ognjanović, Zoran ; Mihaljević, Miodrag J. ; Aćimović, Dragan; Davidovac, Zoran; Korać, Vanja ; Knežević, Milica ; Zdravković, Aleksandra; Marinković, Bojan ; Jelisavčić, Vladisav ; Todorović, Milan ; Tomović, Siniša ; Arsić, Aleksandra ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, SandraDiplomatska prepiska Kraljevine Srbije 1903-19142016M82
Vujošević, Sandra; Ognjanović, Zoran ; Šegan-Radonjić, Marija ELEKTRONSKI KATALOG SPOMENICI KULTURE U SRBIJI (2014 – 2015)201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 15-15M60
Zdravković, Aleksandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Lajbenšperger, Milica; Đurković Đorđević, IvanaImplementing Digitization of Cultural and Scientific Heritage In Dr Archibald Reiss Primary School2016Review of the National Center for Digitization; 28; 50-54M53
Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Zdravković, Aleksandra; Knežević, Milica ; Jelisavčić, Vladisav ; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Marinković, Bojan ; Ognjanović, Zoran ; Milutinović, VeljkoInformaciono-komunikacione platforme za predstavljanje digitalizovane baštine u Matematičkom institutu SANU2014Usluga po meri korisnika 21. veka : Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u bibliotekamaM60
Valjarević, Aleksandar; Mijajlović, Žarko; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Živković, DragicaInterpolation of digitized data from the maps in the assessment of cultural heritage in Toplica region201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 15-15M60
Mihaljević, Miodrag J. ; Marinković, Bojan ; Zdravković, Aleksandra; Vujošević, SandraIzgradnja osnova za kastomizovanu informaciono-komunikacionu infrastrukturu za pametna električna brojila2016M80
Mihaljević, Miodrag J. ; Korać, Vanja ; Todorović, Milan ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, SandraIzgradnja osnova za virtuelnu desktop infrastruktura (VDI) sa kastomizovanim bezbednosnim rešenjima2016M80
Vujošević, Sandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Zdravković, AleksandraKREIRANjE VEB PREZENTACIJE PROJEKTA 'DIGITARIJUM'201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 12-12M60
Mihaljević, Miodrag J. ; Ognjanović, Zoran ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, SandraMetod za prilagođeno upravljanje privatnošću informacija kroz implementaciju principa iz familije standarda ISO 291002016M85
Vujošević, Sandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Jovanović, JelenaMoravian school in digital catalogue of 'Cultural Monuments in Serbia'1-Jan-20152015 Digital Heritage International Congress, Digital Heritage 2015; 2nd Digital Heritage International Congress: Analysis and Interpretation - Theory, Methodologies, Preservation and Standards - Digital Heritage Projects and Applications, Digital Heritage 2015; Granada; Spain; 28 September 2015 through 2 October 2015; 97-100M30
Mihaljević, Miodrag J. ; Zdravković, Aleksandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Todorović, Milan ; Vujošević, Sandra; Tomović, Siniša ; Arsić, Aleksandra Napredne tehnike za upravljanje kriptografskim klju cevima u domenu IoT i M2M2016M80
Mihaljević, Miodrag J. ; Arsić, Aleksandra ; Knežević, Milica ; Todorović, Milan ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Tomović, Siniša ; Jelisavčić, Vladisav Napredne tehnike za zaštitu tajnosti/privatnosti u domenu Cloud i Big Data2016M80
Ognjanović, Zoran ; Arsić, Aleksandra ; Todorović, Milan ; Vujošević, Sandra; Novaković, Maja ; Marinković, Bojan ; Knežević, Milica ; Daković, NevenaProgramski sistem za digitalizovano izdanje časopisa “Filmske sveske” (1968-1986)2017M82
Vujošević, Sandra; Knežević, Milica ; Ognjanović, Zoran ; Šegan-Radonjić, Marija PROJECT 'DIGITARIJUM':   CREATION OF TEACHING MATERIAL FOR DIGITAL HERITAGE20154th Annual Conference on Humanities and Their Methods in the Digital Ecosystem (AIUCD 2015)M30
Šegan-Radonjić, Marija ; Zdravković, Aleksandra; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Jelisavčić, Vladisav ; Vujošević, Sandra; Arsić, Aleksandra ; Marinković, Bojan ; Đurković Đorđević, Ivana; Vasiljević, Marija; Cukić, Radovan; Vlajić, AdaVisual Archive of Yugoslavia - Digitizing photographic material of Museum of Yugoslav History2017Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu; 30; 35-39M53