Browsing by Author Vujošević, Sandra


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 13 to 22 of 22 < previous 
Author(s)TitleIssue DateAppears inRank
Vujošević, Sandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Zdravković, AleksandraKREIRANjE VEB PREZENTACIJE PROJEKTA 'DIGITARIJUM'201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 12-12M60
Mihaljević, Miodrag J. ; Ognjanović, Zoran ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, SandraMetod za prilagođeno upravljanje privatnošću informacija kroz implementaciju principa iz familije standarda ISO 291002016M85
Vujošević, Sandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Jovanović, JelenaMoravian school in digital catalogue of 'Cultural Monuments in Serbia'1-Jan-20152015 Digital Heritage International Congress, Digital Heritage 2015; 2nd Digital Heritage International Congress: Analysis and Interpretation - Theory, Methodologies, Preservation and Standards - Digital Heritage Projects and Applications, Digital Heritage 2015; Granada; Spain; 28 September 2015 through 2 October 2015; 97-100M30
Mihaljević, Miodrag J. ; Zdravković, Aleksandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Todorović, Milan ; Vujošević, Sandra; Tomović, Siniša ; Arsić, Aleksandra Napredne tehnike za upravljanje kriptografskim klju cevima u domenu IoT i M2M2016M80
Mihaljević, Miodrag J. ; Arsić, Aleksandra ; Knežević, Milica ; Todorović, Milan ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Tomović, Siniša ; Jelisavčić, Vladisav Napredne tehnike za zaštitu tajnosti/privatnosti u domenu Cloud i Big Data2016M80
Ognjanović, Zoran ; Arsić, Aleksandra ; Todorović, Milan ; Vujošević, Sandra; Novaković, Maja ; Marinković, Bojan ; Knežević, Milica ; Daković, NevenaProgramski sistem za digitalizovano izdanje časopisa “Filmske sveske” (1968-1986)2017M82
Vujošević, Sandra; Knežević, Milica ; Ognjanović, Zoran ; Šegan-Radonjić, Marija PROJECT 'DIGITARIJUM':   CREATION OF TEACHING MATERIAL FOR DIGITAL HERITAGE20154th Annual Conference on Humanities and Their Methods in the Digital Ecosystem (AIUCD 2015)M30
Šegan-Radonjić, Marija ; Zdravković, Aleksandra; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Jelisavčić, Vladisav ; Vujošević, Sandra; Arsić, Aleksandra ; Marinković, Bojan ; Đurković Đorđević, Ivana; Vasiljević, Marija; Cukić, Radovan; Vlajić, AdaVisual Archive of Yugoslavia - Digitizing photographic material of Museum of Yugoslav History2017Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu; 30; 35-39M53
Zdravković, Aleksandra; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Jelisavčić, Vladisav ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Arsić, Aleksandra ; Marinković, Bojan ; Ognjanović, Zoran ; Cukić, Radovan; Vasiljević, Marija; Vlajić, AdaVizuelni arhiv Jugoslavija – Digitalizacija fotograđe Muzeja istorije Jugoslavije2016XIV Konferencija Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika; 25-25M60
Ognjanović, Zoran ; Zdravković, Aleksandra; Marinković, Bojan ; Jelisavčić, Vladisav ; Arsić, Aleksandra ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Todorović, Milan ; Tomović, Siniša Vizuelni arhiv Jugoslavije: Web aplikacija za skladištenje i virtuelno predstavljanje digitalizovane fotograđe Muzeja istorije Jugoslavije2016M82