Browsing by Author Milanović, Mladen

Showing results 1 to 1 of 1
Author(s)TitleIssue DateAppears inRank
Milanović, Mladen; Gocić, Milan; Velimirović, Lazar ; Trajković, SlavišaPrimena Furijeovih Transformacija za Predstavljanje Vremenskih Serija Padavina na Teritoriji Niša2014Nauka i praksa; 17; 21-25M52