Authors: Milanović, Mladen
Gocić, Milan
Velimirović, Lazar 
Trajković, Slaviša
Affiliations: Computer Science 
Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Primena Furijeovih Transformacija za Predstavljanje Vremenskih Serija Padavina na Teritoriji Niša
Journal: Nauka i praksa
Volume: 17
First page: 21
Last page: 25
Issue Date: 2014
Rank: M52
ISSN: 1451-8341
Abstract: 
Padavine predstavljaju najvarijabilniji klimatski parametar u prostoru i vremenu. Svaka promena padavina
direktno se odražava na stanje klime. Uspešno praćenje i analiziranje padavina predstavlja jedan od značajnijih koraka u sagledavanju promena klime. U radu su analizirane godišnje padavine na teritoriji grada Niša za period od 1946. do 2011. godine, uz pomoć Furijeovih transformacija i periodograma. Periodogram se koristi sa ciljem definisanja periodičnosti, odnosno određivanja intenziteta periodičnosti u definisanim frekvencijama. Periodogram za posmatrani period pokazuje da nema značajnih perioda padavina u Nišu.
Keywords: padavine | Furijeove transformacije | periodogram
Publisher: Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu

Show full item record

Page view(s)

26
checked on Feb 22, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.