Authors: Mitrović, Danijela 
Affiliations: Mathematics 
Title: Emulaciona ekvivalencija kombinatornih igara
First page: 30
Related Publication(s): Knjiga sažetaka
Conference: Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, 03-05. oktobar, 2019, Novi Sad, Srbija
Issue Date: 2019
URL: https://kmmns.pmf.uns.ac.rs/assets/PDF/bookOfAbstractsFinal.pdf
Abstract: 
Bavimo se imparcijalnim kombinatornim igrama. Uvešćemo pojam emulacione ekvivalencije dve
takve igre: intuitivno govoreći, igre koje su emulaciono ekvivalentne ,,ponašaju se potpuno isto“ sa
stanovišta mogućih poteza u odgovarajućim pozicijama.
Takođe ćemo uvesti jednu specijalnu igru na grafovima, i pokazaćemo da odgovarajućim odabirom
njenih početnih parametara možemo dobiti igre koje su emulaciono ekvivalentne s čitavim nizom
poznatih i široko izučavanih kombinatornih igara, kao što su Nim, tzv. igra oduzimanja, Chomp,
Notakto itd. Međutim, pokazaćemo da naša igra na grafovima ipak nije ,,svemoćna“, u tom smislu
što ćemo za određenu igru (izvesnu modifikaciju igre Nim) pokazati da ona nije emulaciono ekviva-
lentna s uvedenom grafovskom igrom (ni za kakav odabir parametara).
Ovo je zajednički rad sa Bojanom Bašićem i Nikolom Milosavljevićem.
Publisher: Srpsko naučno matematičko društvo

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.