Authors: Tepavički-Ilić, Milica
Šegan-Radonjić, Marija 
Affiliations: Computer Science 
Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Доступност и отвореност података о археолошком наслеђу у Србији
Journal: Muzeji
Volume: 9
First page: 87
Last page: 105
Issue Date: 2023
ISSN: 1821-0694
Abstract: 
Рад представља наставак истраживања започетог након избијања
пандемије COVID-19 вируса, када је физички приступ археолошком наслеђу био отежан, па су се морали консултовати подаци o археолошком наслеђу доступни у дигиталном окружењу. Након анализе јавних електронских база неколико установа одговорних за археолошко наслеђе у Србији и њихових политика у погледу доступности и отворености података у 2020/2021. години, чији су резултати објављени у часопису Археологија и природне науке, овај рад се осврће на актуелно стање у 2022. години и испитује могућности коришћења и поновнеупотребе отворених података о археолошком наслеђу на примеру креирања једне дигиталне тематске колекције.
Keywords: доступност података | отворени подаци | поновна употреба података | археологија | археолошко наслеђе
Publisher: Muzejsko društvo Srbije

Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.