Authors: Dehghan Nezhad, Akbar
Mirkov, Nikola
Todorčević, Vesna 
Radenović, Stojan
Affiliations: Mathematics 
Title: Drugačiji pristup prema b(αn,βn)-hipermetričkim prostorima
Journal: Vojnotehnički glasnik
Volume: 70
Issue: 1
First page: 24
Last page: 42
Issue Date: 2022
Rank: M52
ISSN: 0042-8469
DOI: 10.5937/vojtehg70-35303
Abstract: 
Cilj ovog rada jeste da se predstavi koncept b(αn,βn)-hipermetričkih prostora. Metode: Primenjene su konvencionalne teoretske metode funkcionalne analize. Rezultati: U radu su predstavljeni inicijalni rezultati koji se odnose na b(αn,βn)-hipermetričke prostore. U prvom delu generalizuje se n-dimenzionalno (n ≥ 2) hipermetričko rastojanje na proizvoljnom nepraznom skupu X. Funkcija b(αn,βn)-hiperrastojanja može se definisati na proizvoljan način dokle God su zadovoljene tri osobine: nenegativnost, pozitivna definitnost, simetrija i (αn,βn)-nejednakost trougla. U drugom delu rada razmatrani su koncept (αn,βn)-kompletnosti u odnosu na b(αn,βn) )-hipermetriku i teorema fiksne tačke, koja ima značajnu ulogu u primenjenoj matematici na više polja. Zaključak: Odgovarajućim generalizacijama moguće je formulisati poznate rezultate klasičnih metričkih prostora na slučaj b(αn,βn)-hipermetričkih prostora.
Keywords: b(αn ,βn )-hypermetric spaces | G-metric | fixed point
Publisher: Univerzitet odbrane u Beogradu

Show full item record

Page view(s)

75
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.