Authors: Milenković, Branislav
Affiliations: Mechanics 
Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Analitička sinteza krivajno klipnog mehanizma u programskom jeziku Matlab
Other Titles: Analytical synthesis of slider crank mechanism using Matlab
Journal: DIT - Društvo - Istraživanje - Tehnologije
Volume: 36
Issue: 2
First page: 9
Last page: 12
Issue Date: 2021
Rank: M53
ISSN: 0354-7140
URL: http://www.diz.org.rs/images/casopis/dit36.pdf
Abstract: 
U postojećoj literaturi, rezultati u teorijskim istraživanjima sinteze krivajno klipnog mehanizma koristeći programski jezik MATLAB već postoje. Izveden je teorijski izraz za kretanje klipa V u zavisnosti od dužine vratila r, dužine klipnjače l pri čemu je ugaona brzina vratila ω konstantna. Dobijena jednačina pomeraja se koristi za dalju analizu u sintezi. Obično se za rezultat dobije sinusoida za razmatrani krivajno klipni mehanizam. U razmatranoj sintezi dobija se da nije moguće dobiti sinusoidu za n = l / r vrednosti od 0.007 do 3 za mehanizam. Takođe, klip se neće pomerati iako se osovina pomera kada je dužina
klipnjače jednaka poluprečniku osovine. Ovo se jasno vidi iz animacije. Analizu razmatranog mehanizma moguće je proširiti u budućim istraživanjima.
Keywords: krivajno klipni mehanizam | sinteza | matlab
Publisher: Društvo inženjera Zrenjanin

Show full item record

Page view(s)

76
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.