Authors: Jelisavčić, Vladisav 
Furlan, Bojan
Protić, Jelica
Milutinović, Veljko
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Knowledge Modeling and Classification of Scientific Papers Based on Topic Modelilng
First page: 664
Last page: 669
Related Publication(s): Zbornik radova YUINFO Konferencije 2012
Issue Date: 2012
Rank: M60
URL: http://home.etf.rs/~bfurlan/publications/YUInfo2012.pdf
Abstract: 
U ovom radu biće predstavljeno nekoliko algoritama za topic modeling, primenjenih u svrhu modelovanja znanja iz baze naučnih radova. Takođe, data je evaluacija jednog topic modeling algoritma primenjena na dati domen. Dobijene teme su najpre evaluirane pomoću ključnih reči dostavljnih uz svaki rad i upoređen je uticaj različitih metoda pretprocesiranja na kvalitet dobijenih tema. Na kraju pomoću dobijenih tema izvršena je klasifikacija radova po naučnim oblastima i diskutovani su pravci za dalje istraživanje.

Show full item record

Page view(s)

49
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.