Authors: Milenković, Branislav 
Krstić, Mladen
Affiliations: Mechanics 
Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Dinamička analiza noseće strukture vagon cisterne tipa Zans
Journal: DIT - Društvo-Istraživanje-Tehnologije
First page: 9
Last page: 13
Issue Date: Apr-2021
Rank: M53
ISSN: 0354-7140
URL: http://www.diz.org.rs/images/casopis/dit35.pdf
Abstract: 
U ovom radu je izvršena dinamička analiza noseće strukture vagon cisterne tipa Zans zapremine 95 m3. Za dinamičku analizu modela korišćena je metoda konačnih elemenata. Pri analizi ovako složene konstrukcije neophodno je zadati odgovarajuće granične uslove i opterećenja u skladu sa propisanim standardima. Prvo je uz pomoć zakona analitičke mehanike formirana dinamička jednačina noseće strukture a nakon toga je izvršena eksperimentalna analiza u softverskom paketu Ansys 14.5. U okviru samog softverskog paketa izvršena je provera naponsko-deformacionog stanja. Sam rad predstavlja jednu dobru osnovu, koja može poslužiti za dalja istraživanja na polju dinamičke analize konstrukcija primenom metode konačnih elemenata.
Keywords: vagon | dinamika | noseća struktura | metod konačnih elemenata
Publisher: Društvo inženjera Zrenjanin

Show full item record

Page view(s)

77
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.