Authors: Milutinović, Slobodan
Vranić, Petar 
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Primer procene ranjivosti na klimatske promene na lokalnom nivou u Srbiji
First page: 40
Last page: 45
Conference: The twelfth regional conference EnE16-ENV.net Environment to Europe. Climate Change and Sustainability of Resources. Belgrade, 6th Jun 2016.
Issue Date: 2016
Rank: M63
URL: http://ambassadors-env.com/wp-content/uploads/Zbornik-radova-EnE16-ENV.net-final-1-1.pdf
Abstract: 
Studije pokazuju da je Srbija izložena riziku od prirodnih katastrofa, na prvom mestu riziku od poplava, suša i požara. Gubici prouzrokovani samo požarima u poslednjoj deceniji iznosili su ~ 465 miliona eura, dok poplave u 2014. godini prouzrokovale štetu od 1.5 milijardu eura sa više od 30 žrtava, i 30 000 raseljenih lica. Udeo vremenskih senzitivnih od sektora u BDP-u Srbije je ~50% sa prosečnim godišnjim gubicima do 400 miliona eura, sa procenjenim brojem žrtava do 150 godišnje. U skladu sa klimatskim scenarijima do kraja veka Srbija će se suočiti sa dramatičnim povećanjem srednje godišnje temperature čak do 4C i smanjenju prosečne godišnje količine padavina do 12%. Takav trend će dodatno pogoršati situaciju i povećati potencijalne rizike. Ovi rizici mogu značajno uticati na proces razvoja opština i gradova. Koristeći pristup baziran na indikatrima, cilj rada je procena ugroženosti osetljivih sektora na klimateks promene u odnosu na postojeće rizike od poplava i šumskih požara, kao i izloženosti budućim promenama klime u skladu Reginalnim modelom klimatskih scenarija za period do 2040. godine. Dobijeni rezultati ukazuju da kritične opštine i daju smernice za dodatna istraživanja u pravcu adaptacije i planiranje razvoja na lokalnom nivou.
Keywords: Procena ranjivosti | Lokalni održivi razvoj | Klimatske promene | Srbija

Show full item record

Page view(s)

83
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.