Authors: Vranić, Petar 
Glišović, Srđan
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Održivo upravljanje projektima planiranja adaptacije na klimatske promene
Other Titles: Sustainable project management in planning climate change adaptation
Journal: Teme
Volume: 43
Issue: 3
First page: 733
Last page: 754
Issue Date: 20-Oct-2019
Rank: M24
ISSN: 0353-7919
DOI: 10.22190/TEME190605045V
URL: http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1188
Abstract: 
Republika Srbija je 2017. godine ratifikovala Pariski sporazum o klimatskim promenama iz 2015. Kao i druge potpisnice sporazuma, Srbija je u pravnoj obavezi da ispunjavanja dogovorene ciljeve. Usvajanjem Strategije o klimatskim promenama i Zakona o klimatskim promenama stvoriće se strateški i pravni okvir za otpočinjanje aktivnosti u oblasti prilagođavanja klimatskim promenama u Srbiji. Svakako, u susret otpočinjanju ovog procesa, za efikasnu implementaciju Programa prilagođavanja neophodno je uspostaviti odgovarajući sistem upravljanja i odabrati najcelishodnije pristupe planiranja koji će doprineti održivosti samog procesa prilagođavanja. U tom smislu, predmet ovog rada je analiza osnovnih pristupa planiranju prilagođavanja i karakteristika adaptivnog upravljanja projektima kao potencijalno najadekvatnijeg modela upravljanja kada je u pitanju prilagođavanje klimatskim promenama.
Keywords: reaktivno prilagođavanje | postepeno prilagođavanje | transformativno prilagođavanje | upravljanje projektima
Publisher: Univerzitet u Nišu
Project: Development of new information and communication technologies, based on advanced mathematical methods, with applications in medicine, telecommunications, power systems, protection of national heritage and education 

Show full item record

Page view(s)

81
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.