Authors: Janjić, Aleksandar
Velimirović, Lazar 
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Višekriterijumsko odlučivanje pri upravljanju imovinom u elektroprivrednim kompanijama
Related Publication(s): Analitički hijerarhijski proces – primena u energetici, zaštiti radne i životne sredine i obrazovanju
Issue Date: 2016
Rank: M42
ISBN: 978-86-80616-00-1
Abstract: 
U ovom radu su opisane tehnike višekriterijumskog odlučivanja koje se koriste u različitim ciklusima upravljanja opremom u elektroprivrednoj kompaniji. Kao jedna od najpogodnijih metoda, predlaže se praktična metoda za odlučivanje na bazi procene rizika putem Analitičkog Hijerarhijskog Procesa (AHP). Za postavljanje modela rizika iskorišćena je grafička tehnika dijagrama uticaja kako bi se odredili svi bitni faktori i opisale njihove međusobne veze. Ovaj model omogućuje procenu uticaja svake pojedinačne komponente u procesu donošenja odluka o održavanju ili revitalizaciji. Kao kriterijumi su razmatrani ekonomski, socijalni i bezbednosni rizik, na koji utiču različiti elementi postrojenja. Procena svakog pojedinačnog rizika vršena je na osnovu dostupnih rezultata ispitivanja i procene štetnih uticaja. Metoda je ilustrovana na primeru odlučivanja o mogućoj zameni prekidača snageu TS 110/10 kV.
Keywords: AHP | Prekidači snage | Rizik | Težinski koeficijenti | Višekriterijumska analiza
Publisher: Istraživačko-razvojni centar „Alfatec“ d.o.o. Niš
Centar za istraživanje kompleksnih sistema, Niš
Project: Development of new information and communication technologies, based on advanced mathematical methods, with applications in medicine, telecommunications, power systems, protection of national heritage and education 
Research and development of energy efficient and environment friendly polygeneration systems based on renewable energy sources utilization 

Show full item record

Page view(s)

80
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.