Authors: Baralić, Đorđe 
Vranić, Veljko
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Cinderella - način da vidimo apstraktnu matematku
Volume: 2
First page: 63
Last page: 72
Conference: Third Mathematical Conference of the Republic of Srpska
Issue Date: 2014
Rank: M30
ISBN: 978-99976-600-1-5
URL: http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/02/TOM2-Copy.pdf
Abstract: 
Softver Cinderella pruža brojne mogućnosti za rad u brojnim disciplinama matematike: različitim vrstama geometrije, analizi, fraktalima, kompleksnoj i konveksnoj analizi, kao i u mehanici i fizici. Izložićemo neke od njegovih alatki i predstaviti naš dosadašnji rad narazvijanju njegovih opcija za rad sa algebarskim krivama višeg reda. Problem vizuelizacije apstraktnih objekata u matematici je jedan od prvih problema sa kojima se suočavamo, a pokazaćemo da nam dobar sotver uz jaku matematičku osnovu može pomoći da ga uspešno prevaziđemo.
Publisher: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Show full item record

Page view(s)

37
checked on Apr 16, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.