Authors: Baralić, Đorđe 
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Cinderella - istraživanje, popularizacija i vizuelizacija matematike
First page: 11
Last page: 11
Conference: Peti simpozijum ,,Matematika i primene”
Issue Date: 2014
Rank: M60
URL: http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/2014/Knjiga%20apstrakata%202014.pdf
Abstract: 
Cinderella je matematički softver za dinamičku geometriju koji omogućava simuliranje eksperimenata u fizici i astronomiji, radu sa algoritmima i grafovima, kao i brojne druge matematičke alate. Prevashodno ga karakteriše jednostavnost za korišćenje, a u kombinaciji sa naprednijim matematičkim idejama moguće je realizovati veoma interesantne eksperimente, animacije i na jedan kreativan način koristiti za istraživanje i vizuelizaciju u matematici kao i njenu širu popularizaciju.
Keywords: Cinderella | matematika | vizuelizacija | animacija | popularizacija
Publisher: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

Show full item record

Page view(s)

32
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.