Browsing by Author Glišović, Nataša

Showing results 1 to 7 of 7
Author(s)TitleIssue DateAppears inRank
Davidović, Tatjana ; Glišović, Nataša; Rašković, Miodrag Bee colony optimization for clustering incomplete data1-Jan-2018CEUR Workshop Proceedings; School-Seminar on Optimization Problems and their Applications, OPTA-SCL 2018; Omsk; Russian Federation; 8 July 2018 through 14 July 2018; 2098; 94-108
Glišović, Nataša; Đurić, Vojislav; Knežević, Milica ; Maksimović, Petar; Marković, Zoran ; Ognjanović, Zoran ; Perić-Popadić, Aleksandra; Rašković, Miodrag ; Rašković, Sanvila; Čukić, IvanElektronski zdravstveni karton pacijenata Klinike za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije2011M85
Glišović, Nataša; Davidović, Tatjana ; Rašković, Miodrag Klasterovanje kada podaci nedostaju korišćenjem metode promenljivih okolina2017XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYMOPIS 2017; 158-163M60
Rašković, Miodrag ; Glišović, Nataša; Rašković, Sanvila; Perić-Popadić, Aleksandra; Đurić, VojislavSistem za kvalifikaciju pacijenata2016M85
Rašković, Miodrag ; Glišović, Nataša; Rašković, Sanvila; Perić-Popadić, Aleksandra; Đurić, VojislavSistem za podršku kliničkom odlučivanju koji integriše znanje eksperata sa znanjem sadržanim u podacima iz kliničke prakse2013M85
Rašković, Miodrag ; Glišović, Nataša; Rašković, Sanvila; Perić-Popadić, Aleksandra; Đurić, VojislavSistem za podršku kliničkom odlučivanju koji je zasnovan na upoređivanju bolesnika na osnovu kliničkih i laboratorijskih parametara korišćenjem hamming-ovog rastojanja2016M86
Glišović, Nataša; Davidović, Tatjana ; Bojović, Nebojša; Knežević, NikolaStatističke i matematićke metode za rešavanje problema klasterovanja poštanskih podataka kada su oni nepotpuni201735. simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, POSTEL 2017; 23-30M60