Browsing by Author Zdravković, Aleksandra


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 3 to 13 of 13 < previous 
Author(s)TitleIssue DateAppears inRank
Zdravković, Aleksandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Lajbenšperger, Milica; Đurković Đorđević, IvanaImplementing Digitization of Cultural and Scientific Heritage In Dr Archibald Reiss Primary School2016Review of the National Center for Digitization; 28; 50-54M53
Arsić, Aleksandra ; Zdravković, Aleksandra; Todorović, Milan ; Tomović, Siniša ; Jelisavčić, Vladisav ; Marinković, Bojan ; Knežević, Milica ; Stojanović, Miroljub; Đurković Đorđević, IvanaImproving the Digital National Library of Serbia2017Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju; 30; 40-45M53
Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Zdravković, Aleksandra; Knežević, Milica ; Jelisavčić, Vladisav ; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Marinković, Bojan ; Ognjanović, Zoran ; Milutinović, VeljkoInformaciono-komunikacione platforme za predstavljanje digitalizovane baštine u Matematičkom institutu SANU2014Usluga po meri korisnika 21. veka : Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u bibliotekamaM60
Mihaljević, Miodrag J. ; Marinković, Bojan ; Zdravković, Aleksandra; Vujošević, SandraIzgradnja osnova za kastomizovanu informaciono-komunikacionu infrastrukturu za pametna električna brojila2016M80
Vujošević, Sandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Zdravković, AleksandraKREIRANjE VEB PREZENTACIJE PROJEKTA 'DIGITARIJUM'201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 12-12M60
Mihaljević, Miodrag J. ; Knežević, Milica ; Jelisavčić, Vladisav ; Zdravković, AleksandraMetod i softer za napredne tehnike za zaštitu tajnosti/privatnosti u domenu IoT i M2M2016M85
Mihaljević, Miodrag J. ; Zdravković, Aleksandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Todorović, Milan ; Vujošević, Sandra; Tomović, Siniša ; Arsić, Aleksandra Napredne tehnike za upravljanje kriptografskim klju cevima u domenu IoT i M2M2016M80
Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Knežević, Milica ; Jelisavčić, Vladisav ; Arsić, Aleksandra ; Zdravković, Aleksandra; Marinković, Bojan ; Ognjanović, Zoran ; Stojanović, MiroljubUnapređenja Digitalne narodne biblioteke Srbije2016XIV konferencija Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih I društvenih nauka I digitalna humanistika; 22-23M60
Šegan-Radonjić, Marija ; Zdravković, Aleksandra; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Jelisavčić, Vladisav ; Vujošević, Sandra; Arsić, Aleksandra ; Marinković, Bojan ; Đurković Đorđević, Ivana; Vasiljević, Marija; Cukić, Radovan; Vlajić, AdaVisual Archive of Yugoslavia - Digitizing photographic material of Museum of Yugoslav History2017Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu; 30; 35-39M53
Zdravković, Aleksandra; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Jelisavčić, Vladisav ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Arsić, Aleksandra ; Marinković, Bojan ; Ognjanović, Zoran ; Cukić, Radovan; Vasiljević, Marija; Vlajić, AdaVizuelni arhiv Jugoslavija – Digitalizacija fotograđe Muzeja istorije Jugoslavije2016XIV Konferencija Digitalizacija nacionalne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika; 25-25M60
Ognjanović, Zoran ; Zdravković, Aleksandra; Marinković, Bojan ; Jelisavčić, Vladisav ; Arsić, Aleksandra ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Todorović, Milan ; Tomović, Siniša Vizuelni arhiv Jugoslavije: Web aplikacija za skladištenje i virtuelno predstavljanje digitalizovane fotograđe Muzeja istorije Jugoslavije2016M82