Browsing by Author Ivanović, Aleksandra

Showing results 1 to 5 of 5
Author(s)TitleIssue DateAppears inRank
Šegan-Radonjić, Marija ; Lajbenšperger, Milica; Rajić, Sanja; Ivanović, AleksandraCultural Heritage Digitization In School Education20163rd International Conference Ohrid-Vodici; 3; 71-78M30
Vujošević, Sandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Rajić, Sanja; Ivanović, Aleksandra; Ilić, IvanDIGITALIZACIJA NAUČNOG I KULTURNOG NASLEĐA SA PRIMENMA U SREDNjOŠKOLSKOJ NASTAVI PROJEKAT : DIGITARIJUM201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 12-12M60
Lajbenšperger, Milica; Šegan-Radonjić, Marija ; Rajić, Sanja; Ivanović, Aleksandra; Ilić, IvanDIGITALIZACIJA NAUČNOG I KULTURNOG NASLEĐA U DISEMINACIJI INOVATIVNIH MODELA NASTAVE2015Konferencija PEDAGOŠKI DOPRINOS UNAPREĐIVANjU PODUČAVANjA I UČENjA; 46-50M60
Šegan-Radonjić, Marija ; Lajbenšperger, Milica; Rajić, Sanja; Ivanović, Aleksandra; Ognjanović, Zoran Digitalizacija naučnog i kulturnog nasleđa u srednjoškolskom obrazovanju2015Naučna konferencija Doprinos istraživačkih nalaza razvoju obrazovnih politika; 142-146M60
Šegan-Radonjić, Marija ; Lajbenšperger, Milica; Rajić, Sanja; Ivanović, AleksandraDigitalizacija naučnog i kulturnog nasleđa u srednjoškolskom obrazovanju2014DRUGI NAUČNI SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM TEORIJA I PRAKSA NAUKE U DRUŠTVU: IZAZOVI I PERSPEKTIVE; 34-34M60