Full Name
Todorović, Milan
Scopus Author ID
Loading... 2 0 20 0 false
Loading... 3 0 20 0 false
Country
Afghanistan

Results 1-20 of 42 (Search time: 0.002 seconds).

Author(s)TitleIssue DateAppears inRank
1Savić, Marko; Todorović, Milan ; Mihaljević, Miodrag J. Softver novog blokčejn konsenzus protokola i modifikovane Ethereum platforme2021M81
2Ramljak, Dušan; Davidović, Tatjana ; Urošević, Dragan ; Jakšić Kruger, Tatjana ; Matijević, Luka ; Todorović, Milan ; Jovanović, Đorđe Combinatorial optimization for self contained blockchain: An example of useful synergy2021XLVIII International Symposium on Operational Research, SYM-OP-IS 2021, Banja Koviljača, 20-23. septembar 2021.; 267-272M33
3Tomović, Siniša ; Mihaljević, Miodrag J. ; Todorović, Milan Softver blokčejn sistema za upravljanje digitalnim pravima2020M85
4Knežević, Milica ; Todorović, Milan ; Mihaljević, Miodrag J. Softver blokčejn sistema za kontrolu integriteta podataka u oblaku2020M85
5Korać, Vanja ; Todorović, Milan ; Prlja, DraganFederated Identity concept between the Institute of Archaeology and Viminacium localities2018Arheologija i prirodne nauke; 13; 167-184M52
6Korać, Vanja ; Todorović, Milan ; Davidovac, ZoranResponding to cyber incidents within organisations by applying adequate policies2018Arheologija i prirodne nauke; 13; 185-191M52
7Todorović, Milan ; Ghilezan, Silvia ; Ognjanović, Zoran Mathematical methods for privacy protection2018Book of Abstracts : Logic and Applications, LAP 2018; 7th International Conference Logic and Applications, LAP 2018, September 24 - 28, 2018 Dubrovnik,Croatia; 41-43M34
8Todorović, Milan ; Mihaljević, Miodrag J. ; Arsić, Aleksandra Softver za implementaciju konsenzus protokola na bazi dokaza kapaciteta invertovanja jednosmerne funkcije korišćenjem Ethereum platforme2018M85
9Todorović, Milan ; Marinković, Bojan ; Šegan-Radonjić, Marija ; Tomović, Siniša ; Vujošević, Sandra; Novaković, Maja ; Jelisavčić, Vladisav 3D DIGITALIZACIJA I VIRTUELNO PREDSTAVLjANjE ARHEOLOŠKIH ZBIRKI I LOKALITETA2017XV konferencija Digitalizacija kulturne bastine, starih zapisa iz prirodnih i drustvenih nauka i digitalna humanistika; 25-25M60
10Ghilezan, Silvia ; Ognjanović, Zoran ; Todorović, Milan Matematicki metodi i zastita privatnosti2017Privatnost u digitalnom dobu: iluzija ili nacionalni izazovM60
11Korać, Vanja ; Todorović, Milan ; Prlja, DraganLinux services vulnerabilities assessment2017Arheologija i prirodne nauke; 12; 181-194M52
12Korać, Vanja ; Todorović, Milan ; Prlja, DraganWindows default services vulnerabilities assessment2017Arheologija i prirodne nauke; 12; 195-210M52
13Korać, Vanja ; Todorović, Milan ; Mihaljević, Miodrag J. Metod i realizacija inicijalne zaštite bibliometrijskog sistema Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja2017M85
14Ognjanović, Zoran ; Todorović, Milan ; Tomović, Siniša ; Lazarević, Sandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Marinković, Bojan ; Jelisavčić, Vladisav ; Korać, Vanja ; Aćimović, Dragan; Kuzmanović Cvetković, JulkaNapredno rešenje za 3D-digitalizaciju i predstavljanje 3D-kulturnih dobara i nepokretnih spomenika kulture2017M82
15Ognjanović, Zoran ; Arsić, Aleksandra ; Todorović, Milan ; Vujošević, Sandra; Novaković, Maja ; Marinković, Bojan ; Knežević, Milica ; Daković, NevenaProgramski sistem za digitalizovano izdanje časopisa “Filmske sveske” (1968-1986)2017M82
16Vujošević, Sandra; Novaković, Maja ; Ognjanović, Zoran ; Arsić, Aleksandra ; Todorović, Milan Digitalizacija časopisa "Filmske sveske" (1968-1986)2017XV nacionalna konferencija Digitalizacija kulturnog nasleđa, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika; 29-29M60
17Arsić, Aleksandra ; Zdravković, Aleksandra; Todorović, Milan ; Tomović, Siniša ; Jelisavčić, Vladisav ; Marinković, Bojan ; Knežević, Milica ; Stojanović, Miroljub; Đurković Đorđević, IvanaImproving the Digital National Library of Serbia2017Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju; 30; 40-45M53
18Šegan-Radonjić, Marija ; Zdravković, Aleksandra; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Jelisavčić, Vladisav ; Vujošević, Sandra; Arsić, Aleksandra ; Marinković, Bojan ; Đurković Đorđević, Ivana; Vasiljević, Marija; Cukić, Radovan; Vlajić, AdaVisual Archive of Yugoslavia - Digitizing photographic material of Museum of Yugoslav History2017Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu; 30; 35-39M53
19Korać, Vanja ; Todorović, Milan ; Prlja, DraganPrivacy Control On Windows 102016Arheologija i prirodne nauke; 11; 231-242M52
20Mihaljević, Miodrag J. ; Knežević, Milica ; Todorović, Milan Napredne tehnike za autentikaciju i autorizaciju u domenu Cloud i Big Data2016M80

Projects
(Co-Investigators)Results 1-2 of 2 (Search time: 0.0 seconds).