Browsing by Author Šegan-Radonjić, Marija


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 21 to 40 of 65 < previous   next >
Author(s)TitleIssue DateAppears inRank
Lajbenšperger, Milica; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Ognjanović, Zoran Digitalization of Scientific and Cultural Heritage in Dissemination of Innovative Teaching Models2016The IPSI BgD Transactions on Advanced Research; 12(1); 27-30M52
Valjarević, Aleksandar; Kićović, D.; Ognjanović, Zoran ; Šegan-Radonjić, Marija Digitalna višelejerna karta Topličkog okruga2014Naučni skup sa međunarodnim učešćem: Geografsko obrazovanje, nauka, praksa, razvoj, stanje i perspektive (povodom 120 godina Geografskog fakulteta); 551-556M60
Šegan-Radonjić, Marija ; Tapavički-Ilić, MilicaDigitisation and Data Management of Archaeological Heritage in Serbia (1991-2020)2021Internet Archaeology; 58M24
Šegan-Radonjić, Marija ; Milovanović, Miloš ; Lajbenšperger, Milica; Rajić, SanjaDigitisation of Immovable Cultural Heritage in High School Education20138th SEEDI Conference ''Digitisation of Cultural and Scientific Heritage''; 36-37M30
Šegan-Radonjić, Marija ; Jankov, LjubicaDigitization of Star Maps on the Example of Two Maps from Kotlarić's “New Star Finder”2013Review of the National Center for Digitization; 23; 37-43M53
Šegan, S.; Šegan-Radonjić, Marija Digitization of the belgrade astronomical observatory's vertical circle observational heritage1-Jan-2018Serbian Astronomical Journal; 197; 35-38M23
Ognjanović, Zoran ; Mihaljević, Miodrag J. ; Aćimović, Dragan; Davidovac, Zoran; Korać, Vanja ; Knežević, Milica ; Zdravković, Aleksandra; Marinković, Bojan ; Jelisavčić, Vladisav ; Todorović, Milan ; Tomović, Siniša ; Arsić, Aleksandra ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, SandraDiplomatska prepiska Kraljevine Srbije 1903-19142016M82
Šegan-Radonjić, Marija Dokumenta o Mihailu Petroviću u arhivu Matematičkog instituta SANU (1946–1954)2019Mihailo Petrović Alas: život, delo, vreme: povodom 150 godina od rođenja; 299-305M40
Vujošević, Sandra; Ognjanović, Zoran ; Šegan-Radonjić, Marija ELEKTRONSKI KATALOG SPOMENICI KULTURE U SRBIJI (2014 – 2015)201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 15-15M60
Šegan-Radonjić, Marija Identification of Some Historiographic Dilemma on a Example of Digitization of Selected Publications of the Hydrographic Institute in Split2011The Sixth SEEDI Conference Digitization of Cultural and Scientific Heritage; 52-52M30
Zdravković, Aleksandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Lajbenšperger, Milica; Đurković Đorđević, IvanaImplementing Digitization of Cultural and Scientific Heritage In Dr Archibald Reiss Primary School2016Review of the National Center for Digitization; 28; 50-54M53
Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Zdravković, Aleksandra; Knežević, Milica ; Jelisavčić, Vladisav ; Tomović, Siniša ; Todorović, Milan ; Marinković, Bojan ; Ognjanović, Zoran ; Milutinović, VeljkoInformaciono-komunikacione platforme za predstavljanje digitalizovane baštine u Matematičkom institutu SANU2014Usluga po meri korisnika 21. veka : Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u bibliotekamaM60
Valjarević, Aleksandar; Mijajlović, Žarko; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, Sandra; Živković, DragicaInterpolation of digitized data from the maps in the assessment of cultural heritage in Toplica region201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 15-15M60
Mihaljević, Miodrag J. ; Korać, Vanja ; Todorović, Milan ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, SandraIzgradnja osnova za virtuelnu desktop infrastruktura (VDI) sa kastomizovanim bezbednosnim rešenjima2016M80
Marinković, Bojan ; Ognjanović, Zoran ; Šegan-Radonjić, Marija ; Milojković, Nevena; Jakšić Kruger, Tatjana Katalog digitalnih kolekcija kulturne i naučne baštine Srbije2011M85
Vujošević, Sandra; Šegan-Radonjić, Marija ; Zdravković, AleksandraKREIRANjE VEB PREZENTACIJE PROJEKTA 'DIGITARIJUM'201513. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Digitalizacija kulturne baštine i Digitalna humanistika; 12-12M60
Šegan-Radonjić, Marija ; Janićijević, Stefana; Milovanović, Miloš Kulturno nasleđe Toplice u okviru Elektronskog kataloga spomenika kulture201110. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem – Nove tehnologije i standardi: Digitalizacija nacionalne baštine 2011; 46-46M60
Valjarević, Aleksandar; Mijajlović, Žarko; Šegan-Radonjić, Marija ; Živković, DragicaMAPPING ARCHEOLOGICAL LAYERS OVER 7000 YEARS CASE STUDY OF TOPLICA DISTRICT (SERBIA)201614 KONFERENCIJA DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE, STARIH ZAPISA IZ PRIRODNIH I DRUŠTVENIH NAUKA I DIGITALNA HUMANISTIKA; 23-23M60
Tapavički-Ilić, Milica; Šegan-Radonjić, Marija Methods and Capacity in Archaeological Data Management in Serbia2021Archaeology and Science (Arheologija i prirodne nauke); 17; 113-135M51
Mihaljević, Miodrag J. ; Ognjanović, Zoran ; Šegan-Radonjić, Marija ; Vujošević, SandraMetod za prilagođeno upravljanje privatnošću informacija kroz implementaciju principa iz familije standarda ISO 291002016M85